Investicija obsega vgradnjo Vgradnjo rekuperacije s prezračevanjem, izolacijo podstrešja, namestitev sončnih kolektorjev, vgradnjo omejevalnikov pretoka vode ter nakup stiskalnice odpadkov.

Namen operacije je povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Cilji operacije so:

  1. Delež načrtovanega zmanjšanja računske rabe letne energije za ogrevanje stavbe po izvedeni operaciji v primerjavi z rabo pred izvedeno operacijo za 75%
  2. Delež obnovljivih virov energije v celotni letni primarni regiji za delovanje stavbe po izvedeni operaciji znaša bo znašal več kot 75%
  3. Delež načrtovanega zmanjšanja pitne in sanitarne vode po izvedeni operaciji v primerjavi z rabo pred izvedeno operacijo preračunano na prihodek podjetja iz gostinske dejavnosti za 50%
  4. Delež načrtovanega zmanjšanja količine odpadkov po izvedeni operaciji v primerjavi s količino pred izvedeno operacijo preračunano na prihodek podjetja iz gostinske dejavnosti za 52%.

Finančna podpora:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).